Passa al contingut principal

Qui somL'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà (AMPA Xifra) és una associació voluntària de mares i pares d’alumnes d’aquest centre educatiu i tenim l’objectiu de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.

Els nostres objectius
  • Ser una part activa en el Projecte Educatiu del centre.
  • Potenciar la participació de la família en la vida del centre.
  • Promoure la qualitat educativa.
  • Potenciar valors cívics i educatius en els alumnes.

La Junta de l’AMPA
Està formada per la presidència, la secretaria, la tresoreria i les vocalies.
Els càrrecs són voluntaris, no remunerats i qualsevol pare o mare que sigui socis de l'AMPA poden accedir-hi.
L’Assemblea General de l’AMPA, l’òrgan suprem de l’associació, és qui elegeix la Junta Directiva i es reuneix com a mínim un cop a l’any.
La Junta és qui dirigeix, representa i administra l’AMPA.

Membres de la Junta de l'AMPA:
President: Roger Casero Gumbau  
Secretària: Maria Goretti Piferrer Saló
Tresorera: Penèlope Cordones Cayuela
Vocals: Alina Silva Meriño, Georgina Gratacós Teixidor

Aquesta Junta va ser elegida en Assemblea General Ordinària el 6 de novembre de 2020.
El mandat d'aquesta Junta, segons els Estatuts, és de 4 anys.
Si ho desitgeu podeu consultar els Estatuts de l'AMPA Xifra.

Representació de les famílies al Consell Escolar del Xifra:

  • Penèlope Cordones Cayuela (representant AMPA)
  • Alina Silva Meriño (representant famílies)
  • Maria Goretti Piferrer Saló (representant famílies)
  • Roger Casero Gumbau (representant famílies)
Consulteu la composició complerta del Consell Escolar clicant aquí.