Passa al contingut principal

Qui somL'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà (AMPA Xifra) és una associació voluntària de mares i pares d’alumnes d’aquest centre educatiu i tenim l’objectiu de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.

Els nostres objectius
  • Ser una part activa en el Projecte Educatiu del centre.
  • Potenciar la participació de la família en la vida del centre.
  • Promoure la qualitat educativa.
  • Potenciar valors cívics i educatius en els alumnes.
La Junta de l’AMPA
Està formada pel president/a, secretari/ària, tresorer/a i vocals.
Els càrrecs són voluntaris, no remunerats i qualsevol pare o mare pot accedir-hi.
L’Assemblea General de l’AMPA, l’òrgan suprem de l’associació, és qui elegeix la Junta Directiva i es reuneix com a mínim un cop a l’any.
La Junta és qui dirigeix, representa i administra l’AMPA.

Membres de la Junta de l'AMPA:
President: Albert Huguet Santirso
Secretari: Roger Casero Gumbau   
Tresorera: Penélope Cordones Cayuela
Vocals:
Carme Cortizo Soler
Alina Silva Meriño
Anna Belen Bautista Olivares
Maria Goretti Piferrer Saló
Belén Martin Ponte
Trinidad Almansa Quero
Anna Carbó Trias

Representació de les famílies al Consell Escolar del Xifra:
  • Albert Huguet Santirso (representant AMPA)
  • Alina Silva Meriño (representant famílies)
  • Maria Goretti Piferrer Saló (representant famílies)
  • Roger Casero Gumbau (representant famílies)
Consulteu la composició complerta del Consell Escolar clicant aquí.