Passa al contingut principal

Quins avantatges té per una família estar associada a l’AMPA?

Imatge: foter.com
Que les famílies estiguin associades a l’AMPA afavoreix que com a pares i mares puguem participar més activament en la comunitat educativa del nostre institut, contribuint a una millora de la qualitat educativa dels nostres fills i filles.

Per una quota molt reduïda es poden obtenir avantatges com:
 • Reducció de les quotes de les activitats extraescolars.
 • Rebre els ajuts econòmics que l’AMPA destina a activitats docents que organitza el centre (programes de mobilitat, activitat de tècniques d’estudis,...).
 • Participar en les activitats organitzades per l'AMPA dirigides a les famílies.
 • Estar informats del nous projectes del centre.
D'altra banda aquests són els serveis que oferim des de l'AMPA:
 • Informem als pares i mares de les activitats pròpies de la AMPA.
 • Ens reunim periòdicament i ens coordinem amb l’equip directiu de l'institut.
 • Participem en les comissions de treball i en els temes que es porten a debat en el Consell Escolar.
 • Administrem i gestionem els recursos que aporten els associats.
 • Col·laborem activament en la marxa de l’Institut amb propostes, subvencions d’activitats d’interès, finançament de sortides a alumnes necessitats, ajudes…
 • Organitzem i gestionem les activitats extraescolars.
 • Hem implantat un programa de reutilització de llibres de text amb una important reducció del cost econòmic dels llibres per a les famílies.
Per a continuar millorant aquest projecte cal que les famílies ens impliquem, i la mínima implicació és associar-se a l'AMPA.

I si amb associar-vos no en feu prou, també us animem a participar-hi de forma més activa col·laborant amb la Junta Directiva de l'AMPA Xifra! Podeu fer-ho contactant amb nosaltres per correu electrònic a ampaxifra@gmail.com 

Comentaris