Passa al contingut principal

Comunicat de l'AMPA Xifra en defensa de línies de P3 de les escoles públiques de Girona per al curs 2020/2021

Imatge: AFA Balandrau

Reunida de forma extraordinària en data 24 de desembre de 2019, la Junta Directiva de l'AMPA Xifra ha pres per unanimitat aquest acord:

Primer:

Manifestar la nostra preocupació per la confirmació, per part del Departament d'Educació, de suprimir de nou línies de P3 a Girona de cares al curs vinent, tancament que podria afectar, segons ha confirmat la pròpia delegació territorial d'Educació, les escoles públiques Balandrau, Montfalgars i Marta Mata de Girona.

Mostrar el nostre desacord amb el previsible tancament de qualsevol línia de P3 d'escoles públiques a Girona, i concretament amb el possible tancament anunciat per a les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata de Girona.

Mostrar el nostre suport a les comunitats educatives de les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata de Girona, i en especial a les respectives AFA i AMPA.

Manifestar el nostre enuig per comprovar, una vegada més, com decisions claus de planificació escolar es prenen o comuniquen sense tenir en compte la globalitat de la comunitat educativa, en especial les famílies representades per les AFA i AMPA.

Manifestar el nostre rebuig a la política de fets consumats que algunes vegades adopta el Departament d'Educació, prenent decisions de forma unilateral i precipitades a nivell de calendari; la manera com ara s'ha comunicat i es vol gestionar el nou tancament de les línies de P3 a Girona ens recorda, tristament, la forma com el Departament d'Educació va comunicar i executar l'any passat la supressió de dues línies de 1r d'ESO de l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà.

Mostrar la nostra contrarietat per les declaracions fetes pel propi delegat territorial que l'Escola Balandrau aportarà alumnat a l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà, quan la voluntat d'Educació és suprimir a partir del curs vinent la línia de P3 per tancar posteriorment l'escola.

Recordar que per aquest curs 2019/2020 ja es van suprimir línies de P3 a les escoles Dalmau Carles i Font de la Pólvora, contràriament a l'opinió del Consell Municipal d'Educació (CEM) de Girona; recordar també que el propi CEM Girona va aprovar en una resolució la necessitat d'aprofitar l'eventual davallada demogràfica d'alumnes per a reduir ràtios (Acord plenari CEM de 29 de gener de 2019, punt "Mesures per a la programació de les necessitats d’escolarització del curs 2019-2020": "Disminució de la ràtio de P3. Aprofitar la davallada de natalitat per reduir les ràtios de P3. Reduir a 23, a tots els centres amb l’excepció dels de màxima complexitat públics").

Segon:

Posar-nos a disposició de les AFA i AMPA de les escoles Balandrau, Montfalgars i Marta Mata de Girona per tot allò que puguin necessitat en la defensa del manteniment de totes les línies de P3.

Donar suport al manifest "Tots som Balandrau" i facultar al secretari per tal que signi el manifest en nom de l'AMPA Xifra.

Instar a la presidència de la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments del Consell Municipal d'Educació (CEM) de Girona a tractar aquesta qüestió en la propera reunió de la comissió i a proposar un acord de resolució en defensa del manteniment de totes les línies de P3 de les escoles públiques de la ciutat, al plenari del CEM Girona.

Fer arribar aquest acord a l'AFA Balandrau, l'AMPA Montfalgars i l'AMPA Marta Mata, així com a la presidència de la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments i a la presidència i a la secretaria del Consell Municipal d'Educació (CEM) de Girona.

Comentaris