Passa al contingut principal

El tercer trimestre, en confinament?


Benvolgudes famílies,
fa uns dies que ja som al tercer trimestre d'aquest curs i és comprensible que, tant nosaltres com els nostres fills i filles, ens fem moltes preguntes, tinguem molts interrogants.

L’estat d’alarma i el confinament, derivats per la crisi del coronavirus, ha afectat de ple tots els sectors de la nostra societat, i ha impactat especialment en l’àmbit educatiu, que com bé sabeu va ser el primer que es va confinar.

Algunes de les incerteses que inevitablement han aparegut aquestes primeres setmanes s’han anat resolent, tot i que és inevitable que tinguem, encara, moltes incerteses i dubtes sense resoldre, especialment en l’àmbit educatiu.

El tercer trimestre, avaluable
El passat 14 d’abril es va iniciar el tercer trimestre i des del Departament d’Educació es va definir que es faria en línia des de casa, seguint amb el confinament, i que seria avaluable.
Que sigui avaluable obre nous interrogants i és d’esperar, tal i com ha comunicat el propi institut a les famílies, que “les activitats que es proposin a l'alumnat s’ajustin al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne.
En aquest sentit el professorat segueix adaptant les tasques docents, i haurà de definir de nou els criteris d’avaluació, tenint en compte les activitats adaptades i les directrius del Departament d'Educació per tots i cadascun dels cursos.
Tot i ser conscients de l’exigència de l'avaluació, especialment crítica en els cursos que graduen, des de l’AMPA sobretot encoratgem a la comunitat educativa a afrontar aquest tercer trimestre com una oportunitat d’aprenentatge, ja que aquesta és una situació nova per a tothom, famílies, alumnat i professorat.

Tasques escolars
S'aniran actualitzant cada dilluns al web de l’institut, i també s’ha creat una plataforma en línia per a reforçar la comunicació del professorat amb l'alumnat; es pot accedir a aquesta plataforma de comunicació a través del web de l’institut, en l’apartat “Tasques per a l’alumnat durant el 3r Trimestre” que trobareu a la pàgina d'inici.
Durant aquest tercer trimestre l’acció tutorial individualitzada esdevindrà clau, pel que és important que tot el professorat estigui en contacte amb l’alumnat, i viceversa. L’institut ja preveu reforçar aquesta acció tutorial; aquests primers dies del tercer trimestre el professorat s’ha posat en contacte amb totes les famílies i l’alumnat; en cas que alguna família no hagi rebut cap tipus de comunicació, ni telefònica ni per correu electrònic, ni per part del tutor/a ni per part de l’institut, és imprescindible que s’hi posi en contacte a través del correu electrònic del centre: b7004499@xtec.cat

Podrà tot l'alumnat fer les tasques docents?
Aquest tercer trimestre avaluable i en línia exigeix a l’administració educativa seguir vetllant per la igualtat d’oportunitats, i això ara es tradueix en garantir que tot l’alumnat disposa de connectivitat i dispositius per a estar en contacte amb el professorat i fer les tasques docents. Des de l’institut s’ha fet una primera radiografia de les necessitats digitals de l’alumnat, i des del Departament d’Educació, l’institut, alguns ajuntaments i la pròpia AMPA posarem tots els mitjans per garantir que cap alumne quedi desatès per problemes de connectivitat i dispositiu.
Garantir la cobertura de les necessitats digitals de tot l’alumnat és molt important i necessari, però aquest fet no pal·lia altres qüestions que també afectaran a la igualtat d'oportunitats, i que poden representar un major risc de desigualtat, ja que no totes les famílies disposen dels mateixos coneixements, recursos i competències personals, parentals i educatives.

L’alumnat tornarà a les aules?
Tot fa preveure que no, o en qualsevol cas es treballa preveient que difícilment es tornarà a les aules a final de curs.
De cares al curs vinent, de moment el que es preveu és que s’iniciï el 14 de setembre, i també caldrà esperar que des del Departament d0’Educació es donin les directrius corresponents pel que fa al procés de preinscripció i matrícula per al curs 2020/21.

Des de l’AMPA Xifra pensem que és important no perdre de vista que estem en una crisi sanitària, en plena pandèmia del coronavirus, amb una important afectació sanitària que impacta de forma directa en les nostres vides. La salut, amb totes les seves mesures preventives i de seguretat, han de ser la prioritat.

Afrontem un tercer trimestre i final de curs en un context de crisi sanitària, i també en un context de creixent crisi econòmica i social. Totes les famílies ens veiem afectades per aquesta crisi, afrontant situacions difícils per malaltia o defunció de familiars, pèrdua de llocs de treball o dels ingressos econòmics, i per les pròpies de l’aïllament social.

Seguir amb l’escolarització, aquest tercer trimestre, és important per a mantenir l’activitat educativa i els processos d'aprenentatge de l’alumnat, però és alhora important tenir present el context en el que afrontem aquest tercer trimestre, amb una educació a distància i en línia per la que no estavem preparats, i amb unes circumstàncies personals, tant de l’alumnat com del professorat, que en alguns moments poden ser crítiques.

Des de l’AMPA Xifra volem fer-vos arribar molts ànims, a les famílies, a l’alumnat i al professorat.

Comentaris