Passa al contingut principal

2 de juny, reobertura de l'institut


La regió sanitària de Girona ha entrat, aquest 1 de juny, a la Fase 2 de desconfinament i aquesta circumstància permet l'obertura dels centres educatius, en el nostre cas de l'Institut narcís Xifra i Masmitjà, a partir del 2 de juny.

L'obertura de l'institut està regulada pel "Pla d'obertura" que el Consell Escolar del centre va aprovar el passat 28 de maig. En aquest pla es detallen les circumstàncies i condicions de l'obertura de l'institut, en especial pel que fa als requisits del professorat i als requisits de l'alumnat.

Cal tenir present que, tal i com especifica el propi "Pla d'obertura", l'assistència de l'alumnat a l'institut en cap cas tindrà finalitats lectives, sinó que es centrarà exclusivament en actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial, bé de caràcter individual o grupal, i sempre complint amb els requisits previs de professorat i alumnat. Tota l'activitat lectiva es seguirà fent per via telemàtica, i finalitzarà el proper divendres 19 de juny.

Requisits professorat i alumnat

Pel que fa al professorat serà necessari, entre d'altres coses, que omplin una declaració responsable, que serà tractada directament pel personal sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.

Pel que fa a l'alumnat, s’exigeix, per a l’assistència presencial a l’institut:
  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
  • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Que disposin del calendari vacunal al dia.
Les famílies o persones tutores de l'alumnat que vulguin assistir al centre al mes de juny també han de signar i presentar una declaració responsable.

Trobareu més informació i tota la documentació sobre el Pla d'obertura al web de l'institut.

Comentaris