Passa al contingut principal

Comunicat de l'AMPA Xifra sobre la presencialitat dels estudis postobligatoris


La Junta de l'AMPA Xifra, després d'assistir i participar en el Consell Escolar de l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona, celebrat en sessió extraordinària el passat dilluns 9 de novembre, emet aquest comunicat amb la voluntat de fer-lo arribar als Serveis Territorials de Girona del Departament d'Educació i a la direcció del centre.

D'entrada volem expressar la nostra perplexitat per la manca de concreció en les mesures que els instituts han d'aplicar referent a la restricció de la presencialitat de l'alumnat dels estudis postobligatoris, i el malestar pels dubtes que aquesta manca de concreció, juntament amb les recomanacions fetes pel Procicat, han generat en els instituts, també inevitablement a l'Institut Xifra de Girona.

Aquests dubtes i instruccions poc clars han alimentat la percepció d'improvisació del Departament d'Educació, així com la sensació de desgavell, generant una major tensió i estrès entre el professorat, prou exigit des del curs passat.

Volem manifestar el convenciment que, amb les mesures preses des de l'inici de curs per part de l'institut, recollides en el Pla d'actuació, el centre ha demostrat ser un espai segur, fent compatible la prevenció i la salut amb l'educació presencial, i establint mecanismes i recursos per abordar la no presencialitat quan les circumstàncies ho requereixen, fruit de confinaments temporals. També valorem molt positivament l'esforç que des de l'inici de curs han fet, especialment els estudis de cicles formatius, implementant un sistema híbrid d'educació presencial i a distància, per tal de reduir la mobilitat i la concurrència d'alumnat al centre.

Valorem, doncs, que fins ara les mesures adoptades seguint el Pla d'actuació han estat positives, tot i reconeixent que sempre hi ha marge de millora. I si bé és cert que s'han produït confinaments per contagis, aquests no s'han generat dins l'institut, i la incidència de contagis i confinaments en alguns estudis postobligatoris ha estat mínima.

Durant aquests primers mesos de curs, doncs, l'institut ha estat i és un espai segur que, seguint les mesures preventives, garanteix el dret a l'educació, preferentment en format presencial.  

La manca de concreció del Departament d'Educació ha generat, conseqüentment, diferències entre les mesures adoptades entre diferents instituts de la demarcació de Girona, alguns aplicant mesures de no presencialitat superiors al 50%, d'altres mantenint de facto la presencialitat, creant així un greuge comparatiu, especialment dolós per a l'alumnat que a finals de curs s'ha de graduar i accedir a d'altres estudis.

Aquesta és una qüestió que preocupa i inquieta especialment a les famílies.

El nostre sistema educatiu, avui per avui, és essencialment presencial, i si bé podem trobar bones iniciatives i experiències d'educació a distància, la presencialitat és un element clau, i avui encara imprescindible, per a garantir el dret a l'educació, evitar la segregació i vetllar pel màxim rendiment acadèmic.

En aquest sentit ni el professorat, l'alumnat ni les famílies, tampoc els instituts i els seus recursos materials i tècnics, estem preparats per afrontar l'educació a distància amb les mateixes garanties, i resultats, que l'educació presencial.

D'altra banda hi ha estudis postobligatoris, especialment de cicles formatius, que des de l'inici de curs ja han pres mesures de no presencialitat, fent-se molt difícil ampliar-ne les hores sense alterar els plans d'estudis i les programacions, i sense afectar al rendiment acadèmic de l'alumnat.

Per tot això des de la Junta de l'AMPA Xifra demanem que es prioritzi l'educació presencial el màxim possible, també en els estudis postobligatoris de batxillerat i cicles formatius, i que en tot cas es reforcin les mesures preventives, així com els recursos digitals i de connectivitat per quan s'ha d'afrontar, inevitablement, una situació de confinament.

Junta de l'AMPA Xifra
16 de novembre de 2020.

Comentaris