Passa al contingut principal

Eleccions al Consell Escolar 2021 - Institut Xifra

Benvolgudes famílies,
des de la Junta de l'AMPA us informem del procés electoral de les eleccions als Consells Escolars 2021.

Aquestes eleccions estaven previstes per al 2020, però a causa de la pandèmia i les restriccions pel Covid-19 es van suspendre i, alhora, es van prorrogar els mandats caducats.

Aquest any, doncs, el Departament d'Educació ha convocat les eleccions als Consells Escolars dels Centres. Aquest és el calendari del procés electoral:

 • Inici del procés: a partir del dia 2 de novembre de 2021
 • Constitució de les meses electorals: abans del dia 11 de novembre de 2021
 • Votacions: entre els dies 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 20 de desembre de 2021
Correspon a cada centre definir i concretar aquest calendari del procés electoral, i en el cas de l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà aquest és el calendari que s'ha marcat, amb les qüestions d'interès a considerar: 
 • Consulta cens electoral: per fer la consulta cal dirigir-se a la secretaria del centre.
 • Presentació de candidatures: fins al dia 18 de novembre (model adjunt dirigit a la secretaria del centre, presencial o bé per correu electrònic a l'adreça: secretaria@iesnx.cat). 
 • Eleccions del sector pares, mares i tutors legals: 
  • dimecres 24 de novembre a partir de les 18:30h, coincidint amb l'Assemblea General de l'AMPA 
  • dijous 25 de novembre de 9.30h a 12.30h i de 16.00h a 18.00h al despatx de direcció (edifici A)

Des de la Junta de l'AMPA us animem a participar a les eleccions al Consell Escolar. Podeu fer-ho de dues maneres després de verificar que formeu part del cens electoral:

 1. Presentant la vostra candidatura
 2. Votant el proper dijous 25 de novembre de 2021

Recordeu:

El Consell Escolar de Centre és l'òrgan de govern de l'institut i compta amb la participació de tota la comunitat educativa:

 • Personal docent (professorat)
 • Personal d'administració i serveis (PAS)
 • Famílies
 • AFA
 • Alumnat
 • Ajuntament
 • Altres agents

El Consell Escolar de Centre pren importants decisions per a la vida del centre:

 • Calendari escolar
 • Pressupost i balanç econòmic
 • Reglament de Règim Intern
 • Sortides i activitats complementàries i extraescolars
 • Projecte educatiu
 • ...

D'altra banda és un espai de debat i diàleg sobre el funcionament general del centre.

Les eleccions al Consell Escolar es convoquen cada dos anys i en cada elecció es renova el 50% de la representació de cada un dels àmbits.

Aquesta és, a dia d'avui, la representació de les famílies al Consell Escolar de l'institut:

Representació de pares i mares:
- Alina Silva Meriño
- Maria Goretti Piferrer Saló
- Roger Casero Gumbau

Representació de l’AMPA:
- Penélope Cordones Cayuela 

Podeu presentar candidatura a les eleccions els pares, mares o tutors legals de l'alumnat del centre, siguin o no famílies sòcies de l'AMPA.

Per presentar la candidatura cal lliurar a la secretaria de l'institut, dins el termini establert, el full de candidatura.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb la Junta de l'AMPA (ampaxifra@gmail.com).

Moltes gràcies.
La Junta

Comentaris